Süvaõpe Vol. 2,0

Äritegevuse parandamine ja finantsvoogude kohendamine

Kursusel Süvaõppe Vol 2,0 osalemiseks peab olema läbitud Süvaõpe

NB! Grupp on täis! Saab registreeruda ainult vabanevatele kohtadele!

On alganud registreerimine Süvaõppe Vol 2,0 koolituse 3. gruppi

  1. päev: Reede 11.09.2020 10:00-16:00
  2. päev: Reede 02.10.2020 10:00-16:00
  3. päev: Reede 23.10.2020 10:00-16:00
  4. päev: Reede 13.11.2020 10:00-16:00

Kursus toimub IIKA keskuses.


Selle kursuse tähtsamateks võlusõnadeks on:

lihtsamini sihile ja väiksema vaevaga maksimaalsem tulemus


 

Süvaõpe Vol 2,0 on praktiline intensiivkursus Süvaõppe lõpetanutele, kus käiakse nelja päeva jooksul läbi süvendatult Süvaõppe 7. päeva äritegevuse parandamist.

Süvaõppe Vol. 2,0 koolituse eesmärgid:

1. Arendada ärilist nägemist.

2. Arendada võimalikke äriliste situatsioonide programmeerimist.

3. Arendada suhtesituatsioonide diagnostikat ja äriliste suhete programmeerimist.

4. Arendada põhjus-tagajärg seoste teadvustamist ärisuhetes ja ärikokkulepetes.

5. Süvaõpe Vol. 2,0 sisaldab hulgaliselt praktilisi diagnostika harjutusi, harjutame radarnägemist, bardoruumi loomist ja muid süvendavaid tehnikaid ning viimistleme vastuvõetava informatsiooni optimaalsust.


 

Radarnägemine ehk telepaatiline nägemine

Radarnägemist võikski lihtsamas maakeeles nimetada telepaatiliseks nägemiseks.

Telepaatilise nägemise harjutamisel teadvuse visuaalse kujundi vastuvõtmist ilma silmade kaasabita. Koolitusel kasutame harjutamiseks näokatteid, mis ei lase väiksemalgi valgusimpulsil tulla silmadesse.

Esemete vaatamine läbi läbipaistmatu näokatte saavutas suure populaarsuse lastekursusel "Arenemine".


 

 

Bardoruum

Läbi Bardoruumi pääseb vaatlema inimese mõttetasandi reaalsust ja füüsilise maailma tasandi reaalsustasandit. Selle kaudu on lihtne aru saada inimese probleemsetest põhjustest. Läbi bardoruumi mõistab paremini hologramset maailma ja selle kaudu planeerida vajalikke ressursse. Suureneb teadlikkuse tasand ja kohalolu.


 

Inimese kolm keset

Töötamine läbi keskmete: kõikjale kuhu saabub meie teadvus, seal formuleerub selline elu. Teadvuse liikumine läbi keskmete võimaldab teadvuse piiride paindlikumaks muutumise ja suurendamise. Liikudes teadvusega läbi keskmete füüsilisest kehast energiakehadesse ja sealt hingekehasse, saame paremini mõista ja kogeda inimese inkarnatsiooni võetud ülesandeid ja eesmärkke.


 

 

Praktiline diagnostika

Koolitusel vaatleme erinevaid inimesi, nende suhetesituatsioone, ja mõtestame lahti erinevate suhete ülesandeid.

Teeme ka diagnostikat ettevõtetele ja mõtestame lahti nende omanike materjaalset ja intellektuaalset ühendust ettevõttesse. Vaatleme sotsiaalsete ringkondade mõju personaalsel tasandil ja selle mõju elutee kujundamisel.


 

3. grupp alustab reede 11.09.2020

  1. päev: Reede 11.09.2020 10:00-16:00
  2. päev: Reede 02.10.2020 10:00-16:00
  3. päev: Reede 23.10.2020 10:00-16:00
  4. päev: Reede 13.11.2020 10:00-16:00

Kursus toimub IIKA keskuses.


 

Kursusetasu on korraga makstes 680 € (võib tasuda neljas osas 4 x 195 € = 780 €).

Kursusele saab registreeruda all oleva registreerimisblanketi kaudu ja kursusetasu saab maksta IIKA Eesti OÜ arveldusarvele. Kursusemaksu juhendid saate registreerimisplanketi saatmise järel ekraanilt ja need saadetakse ka teie e-mailile.

Kursusetasu laekumine IIKA Eesti OÜ arvele tagab koha kursusel. Kohtade arv on piiratud (10 inimest). On juhtunud, et broneeritakse koht, aga kursusele ei tulda, sellepärast on jäänud uksetaha need, kes on tõeliselt tahtnud tulla.

Täname mõistva suhtumise eest!


 

Registreerimine Süvaõppe Vol 2,0 - 3. grupp